Biuro parafialne jest czynne w środę i piątek po wieczornej Mszy św. 
W okresie kolędowym biuro jest czynne w sobotę po wieczornej Mszy św.

W czasie wakacji biuro parafialne czynne jest w środę i piątek.

Biuro parafialne jest nieczynne we wszystkie niedziele, święta i uroczystości kościelne i narodowe.

Intencje Mszy św. można zamawiać w biurze parafialnym lub w niedzielę po każdej Mszy św. w zakrystii.

 

Istotne informacje

 

CHRZEST ŚWIĘTY

1. Chrzty odbywaja się po uzgodnieniu terminu w biurze parafialnym.

2. Chrzest dziecka należy zgłosiec najpóźniej tydzień przed uroczystością.

3. Konieczne jest pozwolenie na udzielenie sakramentu poza własną parafią (jeżeli dziecko jest z innej parafii).

4. Zgłaszający chrzest  powinien przynieść:

  • akt urodzenia dziecka
  • dane rodziców chrzestnych (wiek, zawód, adres) oraz zaświadczenia z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (bierzmowanie, żyjący w związku sakramentalnym). Żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!

 

BIERZMOWANIE

1. Metryka chrztu świętego

2. Potwierdzenie o uczestnictwie w katechizacji

3. W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

I KOMUNIA ŚWIETA

1. Metryka chrztu świętego

2. W przypadku zmiany nazwiska dziecka urzędowy dokument potwierdzający ten fakt

 

MAŁŻEŃSTWO

1. Aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu

2. Dowody osobiste

3. Ostatnie świadectwo katechizacji

4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

5. Zaświadczenie z USC, aby ślub kościelny pociagał za sobą skutki cywilno prawne lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB

1. Akt zgonu

2. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach

3. Zgoda jeśli zmarłych mieszkał na terenie innej parafii

4. Zaświadczenie o zarezerwowanym miejscu na cmentarzu