Proboszcz
ks. Artur Sreberski

Wikariusz
ks. Łukasz Abram