Koło Żywego Różańca

jest najstarszą grupą, gdyż działa od pierwszych chwil powstania parafii, czyli od ponad 78 lat. Wspólnota liczy około 100 członkiń, w tym 10 zelatorek. Pierwszą przewodniczącą Koła była pani Halina. 14 grudnia 2004 r., w sali Wieczernik w Domu Parafialnym, odbyło się spotkanie opłatkowe w czasie którego nastąpiła zmiana przewodniczącej koła. Dotychczasową przewodniczącą zastąpiła pani Maria.

Charyzmatem tej grupy jest rozważanie tajemnic  różańcowych, indywidualnie w domu i razem w kościele.

Członkowie Koła od dawna czynnie włączają się w życie parafii. Angażują się w pełnienie posług w czasie niedzielnej Mszy św., dbają o porządek przy grobach zmarłych kapłanów, dbają o czystość w świątyni, prowadzą parafialną bibliotekę, przygotowują posiłek dla pielgrzymów z Gdyni i Gdańska, prowadzą modlitwę różańcową przed rozpoczęciem wieczornej Mszy św. i chętnie angażują się we wszystkie akcje prowadzone w parafii.

Z Koła Żywego Różańca wywodzi się  p. Urszula, która należy do Trzeciego Zakonu Świeckich założonego przez Św. Franciszka z Asyżu w Gnieźnie. Pełni tam funkcję przełożonej zakonu. Jego członkowie gromadzą się na spotkania przy klasztorze ojców Franciszkanów w Gnieźnie w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna.