Myśli o liturgii, kościele ...

"Nigdy nie można inaczej formować w ogóle jakiejkolwiek elity chrześcijańskiej jak tylko wokół liturgii."GT,66 ks.F.Blachnicki