Powstanie i budowa kościoła w Mątwach

Mątwy - tak nazywała się istniejąca miejscowość położona niedaleko Inowrocławia. Od 1936 r. Mątwy stały się jedną z dzielnic miasta Inowrocławia. Już w roku 1927 zawiązał się komitet budowy kościoła w Mątwach. Komitet powstał z inisjatywy ks. proboszcza parafii p.w. Św. Mikołaja w Inowrocławiu Bogdana Gordona. Składał się on z 33 członków, którzy przede wszystkim zajęli się gromadzeniem środków finansowych na rozpoczęcie budowy kościoła. Projekt przygotował architekt Marian Andrzejewski z Poznania. Grunt pod budowę kościoła kupiono od miasta Inowrocławia. Dnia 3 sierpnia 1930 r. poświęcono kamień węgielny, a 8 grudnia 1931 r. odbyła się trwająca ponad dwie godziny uroczystość konsekracji nowej świątyni. Aktu konsekracji dokonał ks. bp Antoni Laubitz. Pod koniec uroczystości ks. biskup wygłosił przemówienie w którym powiedział m.in: "iż ze szczególną pomocą Bożą oraz pod patronatem Najświętszej Marji Panny obywatelstwo mątewskie dokonało wielkiego, doniosłego dzieła, o którem pokolenia całe, wspominać będą."

Wybudowano kościół w stylu neobarokowym na planie krzyża greckiego, mogący pomieścić ok. 1000 osób, o powierzchni użytkowej 330 m2 z wieżą o wysokości ok. 45 m. Kościół w całości został wybudowany z cegły. Wszystkie prace wykonano ręcznie. Koszt budowy wyniósł 220 tysięcy ówczesnych złotych. Nowa świątynia otrzymała trzy dzwony z sygnaturką ufundowane przez dyrektora cukrowni Leona Nehringa. Dzwony o wadze 690, 426 i 297 kg zostały wykonane w Gdańsku. Otrzymałay one imiona trzech córek dyrektora: Celina, Maria i Rita.

Budową kościoła kierował architekt Marian Andrzejewski z Poznania. Pracami budowlanymi i ciesielskimi kierował budowniczy Skrzydlewski z Grodziska. Prace blacharskie i dekarskie wykonał Rogowski z Inowrocławia, prace szklarskie Męclewski, a piorunochrony założył warsztat ślusarski Thielmanna z Inowrocławia. Świątynię posprzątały i na konsekrację przygotowały oraz bieliznę na ołtarze i dla księdza biskupa szaty liturgiczne ułożyły panie mątewskie.

Pierwszym proboszczem parafii erygowanej w 1932 r. został ks. Stanisław Dąbrowski (1932-1939). Do nowej parafii należały: Mątwy, Tupadły, Mikorzyn i Popowickie Huby. Parafia liczyła wtedy około 2100 parafian.