W związku z wykonaną na dzień 01.01.2019 r. inwentaryzacją cmentarza bardzo prosimy, aby sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj. czy są właściwie zapisane dane pochowanych, czy zgadzają się daty, czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu, etc.

Przeglądając dane konkretnego grobu, zgłoszenia ewentualnych nieścisłości i braków (np. są również groby, na których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne) prosimy przekazywać bezpośrednio w systemie Cmentarnik poprzez funkcję - "Zgłoś uwagę". Można to uczynić również osobiście w biurze parafialnym.

http://cmentarnik.net/matwy